Dle § 6 zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek lze tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.
Informace čerpány z https://www.szpi.gov.cz/clanek/overovani-veku-pri-prodeji-tabakovych-vyrobku-na-dalku.aspx

Vysvětlení pojmů

cílová skupina => skupina zákazníků, na které se vztahuje zákon č. 65/2017 Sb. -> koncový zákazník (B2C), který si provedl objednávku v eshopu, s fakturační a dodací adresou v rámci ČR
zboží nad 18 let => piktogram - identifikátor zboží, na které se vztahuje zákon č. 65/2017 Sb. (skupina tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety)
registrovaný zákazník => zákazník, který má v našich eshopech registraci
validovaný zákazník => registrovaný zákazník, jenž prokázal způsobem, který vyhovuje platnému zákonu, že má více jak 18 let
validovaný účet => ověřený účet validovaného zákazníka z cílové skupiny, který je opravněný nakupovat zboží nad 18 let 

Validace
Účelem validace je jednoznačně ověřit zletilost koncového zákazníka způsobem, který vyhovuje platnému zákonu. Zákazník poskytne prostřednictvím redukované kopie průkazu totožnosti, ve které jsou anonymizovány (skryty) všechny ostatní údaje než údaj o tom, že se jedná o občanský průkaz (cestovní doklad) a dále jméno, příjmení a datum narození jeho držitele.
Validovaný účet je nezbytný výhradně k nákupu zboží označeného piktogramem zboží nad 18 let.
Proces validace
Nechat si validovat účet může jen registrovaný zákazník. V případě, že jste nový zákazník, můžete se registrovat zde.

Možnosti validace jsou dvě:
1. Zasláním formuláře poštou nebo emailem
K úspěšné validaci vašeho účtu je potřeba doložit vyplněný formulář a kopii dokladu totožnosti. 

Žádost o validaci je ke stažení zde. Doklad totožnosti = občané ČR - občanský průkaz, zahraniční občané žijící v ČR - cestovní doklad (pas)

Příslušné dokumenty zašlete emailem na adresu admin@puffhouse.cz .
Vyplněnou žádost lze podat i osobně (nemáte-li jinou možnost, rádi vám poskytneme prázdný formulář a provedeme kopii dokladu totožnosti). Oba typy žádostí (email, osobně) budou zpracovávány společně a postupně v pořadí, jakém přišly. O výsledku validace vašeho účtu vás budeme informovat emailem.

2. Vyplněním a zasláním online 
Připravte si a odešlete kopii průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad), ve kterém jsou anonymizovány (skryty) všechny ostatní údaje než údaj o tom, že se jedná oobčanský průkaz (cestovní doklad) a dále jméno, příjmení a datum narození jeho držitele.

Anonymizaci nepotřebných údajů provedete ve svém telefonu či počítači tak, že v rámci editace fotografie a pomocí kreslení (Markup) překryjete nepotřebné údaje..
Ukázka požadované redukované kopie občanského průkazu